Redaktørgruppen
Morten Lindberg (leder), Sykehuset i Vestfold
Gunhild Garmo Hov. St.Olavs hospital
Ingrid Hardang. Akershus universitetssykehus
Anne-Lise Bjørke Monsen. Haukeland universitetssykehus