Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
 
 
 
 
Siste endringer
02.09.2016 14:51:00
02.09.2016 14:49:00
02.09.2016 14:39:00
Redaktørgruppen
Tor-Arne Hagve (leder). Akershus universitetssykehus
Atle Brun. Haukeland universitetssykehus
Gunnhild Garmo Hov. St.Olavs hospital
Morten Lindberg, Sykehuset i Vestfold
Arne Åsberg. St.Olavs hospital