Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
 
 
 
 
Siste endringer
18.07.2016 10:41:00
12.02.2016 12:59:00
Redaktørgruppen
Tor-Arne Hagve (leder). Akershus universitetssykehus
Atle Brun. Haukeland universitetssykehus
Gunnhild Garmo Hov. St.Olavs hospital
Morten Lindberg, Sykehuset i Vestfold
Arne Åsberg. St.Olavs hospital